จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 อำเภอเวียงชัย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรประจำ ปี 2562 จำนวน 86 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย