จัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย