จัดนิทรรศการงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 และติดตามงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย