ประชุมหารือการแก้ปัญหาการผลิตข้าวญี่ปุ่นและการตลาดข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เป็นประธาน ประชุมหารือการแก้ปัญหาการผลิตข้าวญี่ปุ่นและการตลาดข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การจำหน่ายข้าวจาปอนิกา จากผู้ประกอบการค้าข้าวจาปอนิกา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย