ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ติดตามผลการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ติดตามผลการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ฯ