อวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญ แด่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเกษตรจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย