กิจกรรมขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมสันทนาการ แลกของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย