จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย