ประชุม:การประเมินการยอมรับข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีเด่นจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม การประเมินการยอมรับข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีเด่นจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวจาปอนิกา ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย