ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย