ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย