คณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ