งานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยฯ ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "งานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก" ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยกรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "การตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ"