นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ตรวจราชการและติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน