"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ หอประชุม อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย