โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอเชียงของ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562         นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ร่วมตรวจตัดพันธุ์ปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ และกลุ่มสหกรณ์เกษตรเชียงของ จำกัด ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย