ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแผนการปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2563/64

วันที่ 29 ตุลาคม 2562       นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานแผนการปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2563/64 ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย