จัดนิทรรศการงานโครงการยุวธรรมดิจิทัล 4.0 G ปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการยุวธรรมดิจิทัล 4.0 G ปี 2562 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย