จัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย