นิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย