แปลงเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ภายใต้โครงการศูนย์ข้าวชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายธีระ ทำชาวนา นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวพันธุ์คัดแปลงเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ภายใต้โครงการศูนย์ข้าวชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย