งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดและโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดและโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กล่าวรายงาน และนายบัญชา โชคมะเทวิน ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวต้อนรับ ณ แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง หมู่18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย