งานเทศกาลข้าวเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย