การสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี