โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย