กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล ขุนตาล-พญาเม็งราย

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​ (ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)​ ปี​ 2561​ ครั้งที่​ 2 เวลา​ 09.00 น.​ ณ หอประชุมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขุนตาล อำ​เภอ​ขุนตาล และเวลา​ 13.00 น.​ ณ​ ศาลาเอนกประสงค์​หมู่​ 13 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย​ จังหวัดเชียงราย