จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP-อ.เวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา นายธีระ ทำชาวนา นางสาวอุทุมพร โสลา นางสาววิภาวัณย์ เรือนสังข์ และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศกพ.ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย​