ติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลแม่ลอย อำ​เภอ​เทิง จังหวัดเชียงราย​