ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล

 

วันที่ 9-10​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​ (ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)​ ปี​ 2561​

ครั้งที่​ 1 เวลา​ 09.00 น.​ ณ ศูนย์​ข้าว​ชุมชน​ตำบลป่าตาล​ หมู่​ 12 ตำบลป่าตาล อำ​เภอ​ขุนตาล และเวลา​ 13.00 น.​ ณ​ ศาลาเอนกประสงค์​หมู่​ 13 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย​ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​ (ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)​ ปี​ 2561​ ครั้งที่​ 1 เวลา​ 09.00 น.​ ณ หอประชุมหมู่บ้านม่วงยาย หมู่​ 5 ตำบลม่วงยาย อำ​เภอ​เวียงแก่น​ และเวลา​ 13.00 น.​ ณ​ ศาลาเอนกประสงค์​หมู่​ 4 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ​ จังหวัดเชียงราย