การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายเอกชัย สมโพธิ นายภาณุพงศ์ โขมะสรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร