กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนแล้ว ภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นายเอกชัย สมโพธิ นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวณัฐรดา ม่วงผัน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมสาธิตการทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และจัดทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนแล้ว ภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย