งานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 อำเภอเวียงป่าเป้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฉางเก็บผลผลิตกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 223 ราย