ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในนาข้าว ณ โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์​ หมู่ที่2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย