อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ ตำบลทานตะวัน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นายศุภณัฐปพนต์ หวังดี นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นางสาวช่อผกา ใจหนัก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี