ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)อำเภอขุนตาล

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย