ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเวียงชัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย