ประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ อำเภอเวียงป่าเป้า

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นางสาวชิดชนก บาระเมศ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ราย