ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนพื้นที่ตำบลศรีถ้อย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา13.30 น. นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวยเป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย