เข้าร่วมประชุม Web Conference

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว พนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม Web Conference เรื่องแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ(15เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย