พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว