จัดนิทรรศการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลธารทอง อำเภอพาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นางสาวอุทุมพร โสลา,นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์,นายเอกชัย สมโพธิ  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านสันมะแฟน หมู่ 6  ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย