จัดนิทรรศการงาน CRRU KASET FAIR 2018

นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน CRRU KASET FAIR 2018  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561  ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย