จัดรายการวิทยุกรมประมงพบเกษตรกร จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุกรมประมงพบเกษตรกร เรื่องโครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2560 และปี 2561 ณ สถานีวิทยุกรมประมง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย