ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี