จัดนิทรรศการวันเปิดบ้านพานพิทฯ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ, นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว, และนางสาวกนกพร มะโนเรือง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันเปิดบ้านพานพิท ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย