ประชุมเตรียมการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี -สถานีฯดอยบ่อ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ  ตรวจเยียมติดตามผลการดำเนินงานโครงการและมอบสิ่งของพระราชทาน  ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย