จัดนิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งราชมหาราช ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561)

โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามบินเก่า กองบิน 416 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย