จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดเวทีชุมชนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันสะอาด หมู่ 4 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 100 ราย