โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และจัดนิทรรศการ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย