สัมมนาเชิงปฏิบัตรการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่